на каком спутнике идут каналы текилы?

Главная - Февраль 2005 - на каком спутнике идут каналы текилы?   

на каком спутнике идут каналы текилы?

Astra 19E seca-2(možno smotret)
Hispasat 30W Nagra2(zakryto)

   

 
  䀀